van Geel.netLinks


Welkom bij Hugo en Nadine

Een eigen webpagina vinden we leuker dan facebook of twitter, waar het niet altijd even vriendelijk aan toe gaat. Hier vindt u geen wereldschokkend nieuws, dat laten we over aan de copy-paste-journalisten.

Neen, deze webstek is in de eerste plaats bedoeld voor familie, vrienden en kennissen.
Hier vindt u onze genealogie (een geleerd woord voor stamboom), bewaard voor het nageslacht.

Ook onze wandel- en fietstochten, kan u hier inkijken. U kan deze tochten downloaden en in een GPS of telefoon-app laden en zo in onze voetsporen treden.

Reisverslagen en een fotopagina zullen niet ontbreken. Deze staan echter nog in de steigers.